Должники

ВНИМАНИЕ! СПИСОК ДОЛЖНИКОВ БЫЛ ОБНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТУПИВШИМИ ПЛАТЕЖАМИ (по состоянию на 17.01.2015 г.)!

Заранее приносим свои извинения тем, кто все честно оплатил, но мог оказаться в данном списке.

 

Улица Участок Фамилия, И.О.

Сумма долга по годам

2011

2012

2013

2014

2015

1 5 Козмерюк А.А.

1 500р.

1 9 Давыдов И.В.

8 751р.

8 324р.

11 004р.

1 В 39 Малков И.В.

3 500р.

2 В 15 Киселева И.Д.

5 985р.

11 177р.

2 В 17 Петрова Е.Р.

9 311р.

11 141р.

31 Писарцев Р.Б.

11 012р.

3 Музыченко Л.И.

2 389р.

3 7 Гонтаренко В.Н.

2 000р.

2 000р.

2 000р.

2 000р.

3 11б Катков С.Г.

4 483р.

7 058р.

3 13 Ненастьев А.Н.

9 337р.

11 167р.

3 14 Ковалев А.Г.

2 500р.

2 552р.

4 400р.

5 130р.

3 18 Большакова Н.С.

11 184р.

3 28 Баумгартэн И.Л.

11 162р.

3 30 Максимов С.Н.

5 441р.

4 591р.

8 918р.

9 341р.

11 171р.

3 В 48 Расторгуева Е.И.

7 525р.

7 392р.

8 769р.

9 192р.

11 022р.

3 В 51а Щетинин А.В.

11 353р.

3 В 51в Бриль Л.В.

7 633р.

7 500р.

8 877р.

9 300р.

11 130р.

4 3 Митин В.Н.

11 135р.

4 6 Левковский А.К.

6 157р.

4 7 Соин И.А.

9 009р.

4 7 Соин О.А.

9 009р.

4 Сивачева А.П.

888р.

4 16 Лаптева Т.Н.

2 000р.

2 000р.

4 21 Падрон Гонзалес Осниель

10 156р.

4 27 Яковлева Л.А.

5 630р.

8 Полищук В.М.

11 097р.

9 Пархоменко А.И.

4 156р.

ЦВ 1 Лозик З.Н.

8 965р.

9 388р.

11 218р.

ЦВ 2 Матвеев В. С.

7 479р.

7 346р.

8 723р.

9 146р.

10 976р.

ЦВ 4 Левченко А.А.

9 226р.

11 056р.

ЦВ 18 Воронин Н.Р.

5 057р.

5 18 Архипова Е.М.

11 130р.

7 6 Яковенко М.Ю.

2 000р.

3 272р.

2 815р.

2 000р.

7 12 Дудникова Т.И.

2 627р.

8 3 Микина М.Б. 100 955

640р.

2 030р.

8 6 Печникова Т.М.

1 272р.

815р.

8 9 Осатюк Л.А.

6 263р.

8 14 Горчинская Т.Д.

11 174р.

8 15 Подуруева Т.В.

1 000р.

8 32 Воскресенская Л.В.

11 133р.

8 33 Кабиров Ф.А.

5 116р.

8 38 Лемешова Г.И.

1 500р.

9 2 Щупакова Е.А.

9 293р.

11 123р.

9 3 Харитонов Н. А.

9 285р.

11 115р.

9 16 Курбатов С.А.

1 272р.

2 500р.

9 26 Деревянко М.П.

3 000р.

5 985р.

11 118р.

9 32 Воробьева О.А.

5 377р.

9 293р.

11 123р.

9 35 Ивашкевич Н.Н.

9 302р.

11 132р.

9 37 Шаров В.Г.

2 000р.

2 000р.

9 43 Левина Н.А.

2 498р.

10 11 Перевалов М. Н.

481р.

10 17 Попов А.В.

11 130р.

10 18 Егоров М.И.

7 614р.

7 481р.

8 858р.

9 281р.

11 111р.

10 19 Лепетухина А.И.

11 377р.

10 20 Дымов А.Г.

3 969р.

10 26 Полянский В.П.

11 113р.

11 3 Баженов А.К.

5 941р.

11 071р.

11 27 Медведева В.М.

1 000р.

1 000р.

1 000р.

11 28А Крючков А.Б.

500р.

500р.

9 172р.

11 28А Шкоп Т.Б.

500р.

500р.

9 172р.

11 29,31,31а Николаева О.Н.

11 445р.

11 32 Панова Н.Н.

2 337р.

11 36 Волкова И.Б.

11 133р.

11 41 Катушенок Н.В.

11 127р.

11 44 Валь Ю.В.

9 272р.

11 102р.

11 51 Тепова Г.П.

2 000р.

11 52 Скорлупкин В.И.

9 509р.

11 339р.

12 3 Тревогина Р.А.

7 634р.

7 501р.

8 878р.

9 301р.

11 131р.

12 5 Радишевский Л.А.

11 115р.

12 7 Полетаева А.Е.

7 609р.

7 476р.

8 853р.

9 276р.

11 106р.

12 15 Дегтярева А.Н.

7 622р.

7 489р.

8 866р.

9 289р.

11 119р.

12 17 Клепикова Т.Г.

11 124р.

12 19 Сергеева Л.В.

11 156р.

12 22 Семенов А.Н.

2 992р.

11 132р.

12 26 Козловская Т.С.

3 983р.

12 33 Волкова И.В.

9 304р.

11 134р.

12 38А Бондаренко А.А.

1 343р.

9 190р.

12 41 Михалев В.К.

7 592р.

7 459р.

8 592р.

9 259р.

11 089р.

12 45 Чиркова О.М.

2 000р.

12 47а Бороздина М.А.

1 864р.

6 387р.

9 217р.

12 49 Воронова Р. А.

2 685р.

13 1 Самоваров А.В.

815р.

2 000р.

13 4 Родионова З.И.

9 119р.

13 10 Пыльнова А.В.

58

8881

9304

11 134

13 27 Фомина В.А.

9 133р.

13 33 Кузнецова Л.В.

70р.

13 32 Алексеева Р.А.

7 580р.

7 447р.

8 824р.

9 247р.

11 077р.

13 35 Трофимова В.И.

2 000р.

13 37 Леонова Е.И.

7 567р.

7 433р.

8 811р.

9 234р.

11 064р.

13 38а Молочкова Н.И.

11 045р.

14 9 Семенова Р.А.

650р.

14 17 Кривый С.А.

7 627р.

14 19 Дюмаева И.В.

4 002р.

14 21 Аксенова Л.Л.

50р.

14 26 Кудряшов С.А.

4 045р.

7 512р.

8 889р.

5 812р.

11 142р.

14 43 Торопченов М.С.

9 312р.

11 142р.

14 44 Баранчикова И.М.

11 143р.

14 45 Кузьменок Р.В.

11 208р.

15 1 Агличева А.В.

5 300р.

11 114р.

15 2 Буцак И.В.

3 942р.

11 072р.

15 6 Молчанова И.А.

10 889р.

15 15 Александров Ю.И.

4 571р.

5 898р.

6 021р.

4 021р.

15 23 Фаенов А.Я.

11 110р.

15 24 Овчинникова Н.В.

1 000р.

15 25 Рудичева Е.С.

2 000р.

15 28 Воробьева Е.А.

7 630р.

7 497р.

8 874р.

9 297р.

11 127р.

15 29 Апареева И.Н.

482р.

482р.

15 37 Полохина С.Н.

495р.

15 40а Тарабрин А.Я.

10 883р.

15 41 Двинских Е.А.

7 630р.

15 44 Зайцев В.И.

9 280р.

11 110р.

16 2 Папаев А.Н.

520р.

16 8 Смирнова Е.И.

3 500р.

16 9 Соловьев В.В.

7 130р.

16 12 Косенко В.В.

5 148р.

16 12 Смирнова Т.Г.

9 148р.

16 15 Пашков С.П.

5 630р.

16 17 Васильева Е.А.

11 141р.

16 23 Гладышева Т.М.

2 000р.

16 31 Шилина Р.К.

9 623р.

17 2 Костров А.А.

11 302р.

17 11 Волынкина И.В.

9 332р.

11 162р.

17 12 Малеев С.Н.

6 771р.

7 539р.

8 916р.

9 339р.

11 169р.

17 19 Матвеева В.А.

6 118р.

17 21 Клишина В.И.

2 532р.

2 488р.

2 947р.

3 088р.

3 698р.

17 22 Вотрина С.Л.

11 123р.

17 26 Селезнева Л.А.

1 015р.

17 29 Ильина Ю.А.

11 123р.

17 30 Лазарев В.А.

7 643р.

7 510р.

8 887р.

9 310р.

11 140р.

17 31 Феткуллина Г.Я.

7 573р.

7 440р.

8 817р.

9 240р.

11 070р.

17 32б Шапова Е.И.

1 650р.

1 000р.

17 33 Панферов Н.Ф.

7 690р.

7 557р.

8 934р.

9 357р.

11 187р.

17 34а Андриенко В.С.

9 143р.

18 20 Тюрикова Г. А.

7 925р.

9 320р.

11 150р.

18 21 Долматова Н.С.

7 270р.

8 647р.

9 070р.

10 939р.

18 21А Моисеенко В.С.

10 900р.

18 25 Когтева Л.Г.

8 906р.

9 329р.

18 30 Ковалева-Ганина В.Н.

7 130р.

18 34 Гришанова Э.А.

11 137р.

18 35 Александрова М.И.

545р.

18 42 Емельянова В.Н.

2 200р.

19 4 Ульянов Вяч.М.

7 429р.

7 296р.

8 673р.

9 096р.

10 926р.

19 4 Ульянов Вл.М.

7 429р.

7 296р.

8 673р.

9 096р.

10 926р.

19 7 Емельяненко Ю.А.

1 272р.

5 500р.

5 400р.

19 9 Мальцева Л.В.

900р.

19 16 Осипова З.И.

11 150р.

19 17 Янова Н.Н.

1 500р.

19 19 Сергеева Е.В.

9 316р.

11 143р.

19 21 Майборода Г.А.

2 000р.

19 23 Ревина Л.М.

1 500р.

19 28 Федотова Ю.Д.

496р.

11 126р.

19 35 Ткачев Н.Д.

8 865р.

9 288р.

11 118р.

19 39 Пыльцына Л.К.

11 007р.

19 42а Орлова В.С.

5 000р.

20 1 Бутаева Г.В.

8 938р.

9 361р.

11 191р.

20 8 Волкова Т.А.

9 287р.

11 117р.

20 10 Гусев Е.И.

8 877р.

9 300р.

11 130р.

20 12 Плотников М.Ю.

11 122р.

20 21А Мамыкина Л.В.

7 053р.

10 883р.

20 28 Новикова Е.Ю.

3 979р.

20 30 Бабак И.П.

11 284р.

20 33 Коростелев П.И.

7 648р.

7 515р.

8 892р.

9 315р.

11 145р.

20 34 Вайц Д.Ю.

7 313р.

11 143р.

20 35 Бесфамильная Н.М.

541р.

11 171р.

20 36а Бабаева Е.А.

3 130р.

20 40 Кибальник В.Н.

7 630р.

7 497р.

8 874р.

9 297р.

11 127р.

21 2 Бочкарева Г.П.

522р.

6 152р.

21 9 Константинова Т.Н.

6 136р.

21 11 Столяренко В.В.

7 130р.

21 12 Орлова М.В.

10 630р.

21 12А Шаров А.Д.

1 000р.

1 000р.

1 000р.

1 000р.

21 20А Чернова Г.В.

9 046р.

21 22 Абаева Е.В.

5 131р.

21 24 Саванов В.Л.

1 272р.

815р.

21 33 Каменецкая Н.Н.

3 300р.

11 002р.

22 Матвеева А.В.

10 889р.

22 13 Гамова Л.Н.

4 015р.

22 16 Якушев А.В.

7 497р.

8 874р.

9 297р.

11 127р.

22 31 Королев А.А.

3 500р.

22 32 Максакова А.Ю.

7 562р.

8 939р.

9 362р.

11 192р.

22 35 Липатова М.В.

482р.

22 37 Гуськова Н.Д.

500р.

2 815р.

2 850р.

23 9 Ямчук Е.Н.

11 130р.

23 10 Куликова И.В.

11 133р.

23 13 Самыгин Р.П.

4 050р.

8 879р.

9 302р.

11 132р.

23 15а Паничкина И.А.

750р.

23 22 Аввакумов В.К.

7 672р.

7 539р.

8 916р.

9 339р.

11 169р.

23 28 Макеев Ю.И.

11 161р.

24 1 Пучков С.Б.

1 500р.

24 3 Кудрявцев Е.М.

9 260р.

11 090р.

24 4 Новиков В.И.

11 211р.

24 16 Котова Е.А.

11 030р.

24 19 Рощина Н.П.

877р.

9 440р.

11 250р.

24 22 Козлов А.П.

5 085р.

24 23 Ерощина О.В.

7 691р.

7 558р.

8 935р.

9 358р.

11 188р.

24 25 Карташов Л.Н.

815р.

11 168р.

24 27 Яров-Яровая З.М.

11 211р.

25 2 Данилова А.Н.

11 468р.

25 5 Плонская Т.Н.

7 353р.

8 730р.

9 153р.

10 983р.

25 8 Михайлова Г.В.

1 272р.

815р.

25 9 Яшкин П.И.

7 669р.

7 536р.

8 913р.

9 336р.

25 10 умер
наследник неизвестен

9 328р.

11 158р.

26 1 Киселева Н.Н.

11 227р.

26 7 Савостьянова И.Н.

6 340р.

26 8 Лемехов В.И.

50р.

27 Малков Ю.В.

11 113р.

28 1 Исаев Н.Д.

7 930р.

7 797р.

9 174р.

9 597р.

11 427р.

28 2 Масленко И.А.

5 105р.

9 500р.

11 330р.

Итого:

3 034 680р.

186 278р.

234 653р.

379 220р.

639 555р.

1 594 974р.

Добро пожаловать!
Погода
Архивы
Посетители сайта
Посетители: 1 гость